Inschrijfformulier voor lidmaatschap

Achternaam

Voornamen (1e voornaam voluit en vervolgens eventuele voorletters)

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Status


Indien gehuwd/samenwonend, gegevens partner

Achternaam

Voornamen (1e voornaam voluit en vervolgens eventuele voorletters)

Geboortedatum


Indien van toepassing, gegevens kind(eren)

Kind 1

Achternaam

Voornamen (1e voornaam voluit en vervolgens eventuele voorletters)

Geboortedatum


Kind 2

Achternaam

Voornamen (1e voornaam voluit en vervolgens eventuele voorletters)

Geboortedatum


Kind 3

Achternaam

Voornamen (1e voornaam voluit en vervolgens eventuele voorletters)

Geboortedatum


Kind 4

Achternaam

Voornamen (1e voornaam voluit en vervolgens eventuele voorletters)

Geboortedatum


Tot wederopzegging wordt machtiging verleend tot afschrijving van de jaarlijks verschuldigde contributie van bankrekening/girorekening nr.

ten name van

Verstuur